Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu   49-332 Olszanka  Przylesie 135b  
 tel.77 4124190    e-mail: dyrektor@szkolawprzylesiu.pl
| ROK 2006/2007 | ROK 2007/2008 | ROK 2008/2009 | ROK 2009/2010 | ROK 2010/2011 | ROK 2011/2012
|
| ROK 2012/2013 | ROK 2013/2014 | ROK 2014/2015 | ROK 2015/2016 | ROK 2016/2017
Nasza szkoła
- Wydarzenia
- Historia szkoły
- Informacje o szkole
- Jubileusz - 65 lecie szkoły
- Uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Przylesiu imienia Jana Pawła II oraz jubileusz 70 - lecia szkoły
- Informacje o przedszkolu
- Lokalizacja szkoły
- Nauczyciele
- Wyróżnieni uczniowie
- Nasi Absolwenci
- Rada Rodziców
- Samorząd Szkolny
- Informacje prasowe o naszej szkole
- Kontakt
-
Projekty
- Fascynujący świat nauki i technologii
- Z Małej Szkoły W Wielki Świat
- Szkoły dla Ekorozwoju
- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze
- zajęcia gimnastyki
korekcyjnej
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia recytatorsko-teatralne
- zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi
- AKADEMIA AQUAFRESH
- Mamo, tato wolę wodę
-
-
Informacje
- EWALUACJA, RAPORTY
- Obowiązki ucznia dojeżdżającego
- Masz problem? Daj sobie pomóc. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!
-
Programy
i Procedury
- Statut Rzecznika Praw Ucznia
- Szkolny Program Wychowawczy
- Dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego
- Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
- Koncepcja pracy PZS-P w Przylesiu 2012-2017
- Szkolny Program Profilaktyki
- Regulamin Świetlicy Szkolnej
-

Licznik odwiedzin
Przylesie
- Historia Przylesia
- Wiersze o Przylesiu
Linki do stron
-
-
- Parafia św. Stanisława
Biskupa i Męczennika
w Przylesiu
  


Kuratorium Oświaty w Opolu
"Sześciolatek w szkole"

Oficjalna strona
Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Przylesiu
Przylesie 2006  -  2017

Designed by Marko 
admin@szkolawprzylesiu.pl