Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Magdalena Kozoświst – przewodnicząca
Katarzyna Grabny – z-ca przewodniczącej
Magdalena Majka – skarbnik
Ewelina Kloc – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Olga Dąbrowska
Justyna Liszka
Katarzyna Nazimek