Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor: mgr Marzena Kamińska
Wychowanie przedszkolne: mgr Helena Romanowicz, mgr Ewa Hodór
Edukacja wczesnoszkolna:  mgr Agnieszka Mańka – Nowak, mgr Izabela Dróbka, mgr Ewa Wolan
Język polski: mgr Janina Skrzypczak
Język angielski: mgr Agnieszka Mańka-Nowak, mgr Izabela Dróbka
Język niemiecki: mgr Beata Bajcer
Matematyka: mgr Ewa Wolan
Historia: mgr Agnieszka Mańka – Nowak
Geografia: mgr Marzena Kamińska
Plastyka / muzyka: mgr Marzena Kamińska
Wychowanie fizyczne: mgr Grzegorz Galant
Zajęcia techniczne: mgr Grzegorz Galant
Informatyka: mgr Grzegorz Galant
WOS, WDŻR, EDB: mgr Grzegorz Galant
Chemia/biologia: mgr Beata Lemiszka
Fizyka: mgr Robert Porada
Religia: mgr Katarzyna Wiatrowska, ks. Dariusz Kużawa