Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Daria Liszka
Członkowie:
Adam Wowczyński
Emilia Eliasz
Kornelia Chudoba