Rok 2006/2007

 • 3 MAJA ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

  • 22 lutego 2018

  Zgoda Sejmu to sprawiła,
  Że nam wolność przywróciła.
  Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany:
  Niechaj żyje Król kochany!

  Taka jest narodu wola:
  Za swych braci i za Króla
  Obywatel każdy wszędzie
  Życie swoje łożyć będzie

  Wiwat Sejm i naród cały!
  Dziś nam Nieba żywot dały.
  Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
  Niechaj żyje Król kochany!

  Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalająca podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

  W dniu 7 maja uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja apelem przygotowanym przez uczniów klas starszych.
  W scenerii przeważał kolor biały i czerwony. Apel rozpoczął się od wniesienia flagi narodowej i odśpiewaniem hymnu państwowego.
  Treścią przedstawienia były wiersze, piosenki i scenki związane z tym świętem.
  Na zakończenie wyprowadzono flagę państwową i powróciliśmy na lekcję.