Rok 2022/2023

 • Biało-czerwone Przylesie

  • 10 listopada 2022

  Listopad, pomimo swojej smutnej aury, dla Polski wiąże się z jedną z najważniejszych dat na kartach naszej historii. To właśnie w tym miesiącu, obchodzimy Święto Narodowe związane z rokiem 1918, kiedy nasz kraj powrócił na mapę świata, jako wolny i niepodległy.

  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym, dbamy o krzewienie patriotyzmu. W tym roku nie mogło zabraknąć kolorów biało-czerwonych w przededniu 11 listopada. Spotkanie z historią, polską piosenką żołnierską i wierszami, tak pięknie opisującymi naszego ducha narodowego rozpoczęliśmy o godzinie 11.11. W tym momencie wzięliśmy udział w cyklicznej, ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Uroczyście, na baczność, w obecności sztandaru, wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Po tym, podniosłym momencie, wychowankowie Przedszkola wykonali dla nas piękną piosenkę.

  W dalszej części spotkania, uczniowie klasy trzeciej oraz ósmej (pod czujnym okiem pani Ewy Wolan) opowiedzieli nam poetycko i śpiewająco o naszych przodkach, którzy walczyli o to, abyśmy dziś mogli chodzić do polskiej szkoły, nasz kraj nazywać Polską, mówić w ojczystym języku. O tym również przypomniała nam pani dyrektor Marzena Kamińska, w czasie krótkiego wystąpienie, życząc, by na żadnym domu w dniu 11 Listopada nie zabrakło barw biało-czerwonych.

  To każdego roku ważna lekcja, w czasie której pielęgnujemy postawy patriotyczne wyrażone przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli.