Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej placówki
Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylesiu
Pełna nazwa zespołu i adres:

Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylesiu, Przylesie 135B, 49 – 332 Olszanka;

Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylesiu.
Publiczne Przedszkole w Przylesiu, Przylesie 135B, 49 – 332 Olszanka;
Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylesiu.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu, Przylesie 135B,, 49 – 332 Olszanka;

Telefon: (77)4124190

Adres www: szkolawprzylesiu.pl
Adres e-mail: dyrektor@szkolawprzylesiu.pl

NIP: 747-18-58-068

REGON: 160270273

W skład Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przylesiu wchodzą:

Publiczne Przedszkole w Przylesiu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Kamińska

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.