Rok 2010/2011

 • Chrońmy środowisko, a będzie miło, zdrowo i czysto

  • 1 marca 2018

  Pod takim hasłem Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu realizuje projekt ekologiczny „Szkoły dla Ekorozwoju 2010”, finansowany przez Fundusz Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy Cadbury Polska.
  Coraz więcej uwagi poświęcamy ochronie środowiska. Mamy obowiązek pozostawienia następnym pokoleniom Ziemi nadającej się do życia. Mamy też obowiązek nauczyć dzisiejszą młodzież i dzieci życia w zgodzie z naturą, przyrodą.
  Obowiązkiem nas dorosłych, a szczególnie nauczycieli, rodziców jest edukacja ekologiczna dzieci, by ich intuicyjne, pozytywne nastawienie do przyrody stawało się zachowaniem celowym, by kształtował się w nich inny styl życia, nowy sposób współdziałania w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, kulturowym, społecznym.
  Pamiętamy o tym, że to właśnie od najmłodszego pokolenia zależy przyszłość naszej planety.
  Projekt realizowany pod hasłem „Chrońmy środowisko, a będzie miło, zdrowo i czysto” ma m.in. na celu podniesienie wiedzy świadomości ekologicznej dzieci, rodziców i całej społeczności lokalnej.
  W ramach projektu:
  – zasadzono tuje przy placu zabaw zasponsorowane przez firmę „Kulas” z Pisarzowic,
  – odbyło się spotkanie w szkółce drzew alejowych i parkowych Pana Edmunda Frihauf w Obórkach,
  – zorganizowano wystawę prac o tematyce ekologicznej,
  – zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców połączone z „Dniem Ziemniaka”,
  – wspólnie z dziećmi wykonano plakaty promujące ideę programu,
  – przeprowadzono konkurs ekologiczny „Ratujmy Ziemię”,
  – zdemontowano kamienny stół (Firma „Kambet – Granit” z Przylesia).

  Wspólna realizacja celu jednoczy i integruje dzieci, nauczycieli i rodziców, a wsparcie sponsorów stanowi dodatkowy bodziec do pracy. Powstający plac zabaw będzie zachętą do dalszych działań na rzecz środowiska.

  Tekst: /H.R./