Dokumenty szkolne

Statut Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu (pobierz)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (pobierz)

Koncepcja Pracy PZSP (pobierz)

Uchwała zmiany Wewnątrzszkolne Ocenianie PZSP Przylesie (pobierz)