Rok 2020/2021

  • Dzień Edukacji Narodowej

    • 13 listopada 2020

    Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za pamięć oraz upominki.

    Opracowała:
    Helena Romnowicz