Rok 2022/2023

 • JESTEŚMY BEZPIECZNI

  • 23 września 2022

  We wrześniu przedszkolaki zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu, na boisku, placu zabaw i na drodze. Panie wychowawczynie prowadzą zajęcia a na zaproszenie Pani Ewy, specjalnymi gośćmi były służby ratunkowe: ratownik medyczny i policjant. Została przeprowadzona z dziećmi pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się na drodze. Przedszkolaki zapoznały się również z wyposażeniem samochodu ratunkowego i policyjnego.
  Dziękujemy Panu Robertowi Cinerman i Pawłowi Jaskuła za pogadankę, prezentację pojazdów, prezenty.

  Opracowała:
  Joanna Straub