Rok 2023/2024

 • Jeszcze Polska nie zginęła…

  • 13 listopada 2023

  Pod tym hasłem, klasa 6 i 7 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zaprezentowała montaż słowno-muzyczny 10.11.2023 r., czyli w przeddzień 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedszkole Publiczne uświetniło swoją obecnością i występem nasz apel.

  Personifikacja Polski, początkowo wesołej ukwieconej dziewczyny, która zostaje zniewolona i osadzona przez zaborców, zrobiło duże wrażenie na najmłodszych odbiorcach. Wśród starszych zapanowało wzruszenie. Rozbrzmiała „Rota”, nostalgiczne „Rozkwitały pąki białych róż”, ale i wesoła „Pierwsza Kadrowa”

  Uczniowie opowiadali o 123 latach nieistnienia Ojczyzny, w której duch nigdy nie umarł. Mówili wierszem o odwadze, walce, nadziei naszych przodków, którzy z dumą walczyli w powstaniach. O polskiej dumie, patriotyzmie, poświęceniu.

  To co przeżyło jedno pokolenie,
  Drugie przerabia w sercu i w pamięci:
  I tak pochodem idą cienie … cienie …
  Aż się następne znów na krew poświęci!

  A potem, w 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. We wrogich sobie armiach musieli walczyć Polacy. W ich sercach na nowo ożyła nadzieja i wiara, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Na czele ruchu niepodległościowego stanął Józef Piłsudzki. To on stworzył „Legiony” i poprowadził je do walki.

  Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju – 11 Listopada 1918 roku powstało Niepodległe Państwo Polskie.

  Klasy miały również możliwość przedstawić widowisko całej społeczności Przylesia, po mszy świętej w dniu 11.11.2023 r. Ludzie obecni na przedstawieniu śpiewali wraz młodzieżą.

  Czy można wyobrazić sobie lepszy sposób uczczenia tej pięknej rocznicy odzyskania niepodległości, niż wspólny śpiew międzypokoleniowy.

  Ojczyzna wolna, znowu wolna!
  Tak bije serce, huczą skronie!
  A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
  Przyleciał, by go ująć w dłonie.
  Zawsze był z nami-ptak wspaniały,
  Choć czasem ktoś odszedł daleko…
  Bronił tej ziemi, bo ją kochał.
  Sercem pokoleń już od wieków.

  Anna Nowacka