Rok 2007/2008

  • Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przylesiu

    • 22 lutego 2018

    Od 1 września 2007 roku nadzór nad naszą szkołą sprawuje nowy dyrektor.
    Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przylesiu wygrała pani mgr MARZENA KAMIŃSKA.