Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola (pobierz)

Zarządzenie nr 24 rekrutacja PP zapisy (pobierz)

Zarządzenie nr 25 rekrutacja PP zapisy (pobierz)

Zarządzenie nr WG-VIII- 11/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2020r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli (pobierz)

Wniosek o przyjęcie do kl. I (pobierz)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pobierz)

Rekrutacja 2020 (pobierz)