Rok 2016/2017

 • Spotkanie Dyrektorów szkół imienia Jana Pawła II Diecezji Opolskiej w Przylesiu

  • 13 sierpnia 2018

  8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Przylesiu, odbyło się jesienne spotkanie Dyrektorów Szkół imienia Jana Pawła II Diecezji Opolskiej. PSP w Przylesiu jest 28 szkołą w Diecezji Opolskiej noszącą imię Ojca św. Szkoły spotykają się kilka razy w roku podczas zjazdów i pielgrzymek. Zorganizowanie tego święta było przedsięwzięciem dla całej szkoły. Jednak dyrekcja, pracownicy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie stawili dzielnie czoła temu zadaniu. Przybyli Goście byli zadowoleni ze spotkania.
  W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Olszanka Pani Aneta Rabczewska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Opolskiej ksiądz Jerzy Kostorz, ksiądz Krzysztof Trembecki oraz dyrektorzy, katecheci szkół im. Jana Pawła II. Dyrektor PSP w Przylesiu Pani Marzena Kamińska serdecznie przywitała zaproszonych gości, przedstawiła również historię nadania szkole imienia Wielkiego Polaka. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Olszanka Pani Aneta Rabczewska. Ksiądz Jerzy Kostorz uzmysłowił wszystkim sens takich spotkań, spotkań „rodzin”, ich współpracę o integrację społeczności szkolnych, które za patrona obrały Ojca Świętego.
  Całość konferencji uświetniła część artystyczna. Podczas występów uczniów z PSP w Przylesiu uczestnicy zjazdu mogli podziwiać ich talenty aktorskie i muzyczne. Spektakl wzruszał, cieszył, wprawiał w zadumę, ciekawił. Był swego rodzaju podróżą sentymentalną po szerokim katalogu wartości, jakie pozostawił po sobie Nasz patron. Obejrzeliśmy barwne i mądre przedstawienie.
  Potem nadszedł czas zwiedzania szkoły. Goście obejrzeli odnowione klasy, zachwycali się halą sportową i całym zapleczem szkoły. Następnie zostali poczęstowani przepysznym obiadem, który zakończony został słodkimi ciastami przygotowanymi przez rodziców oraz wspaniałym tortem upieczonym przez mamę jednego z naszych uczniów z okazji I rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Wszystkim, którzy pomagali nam w zorganizowaniu tej imprezy serdecznie dziękujemy.
  Na zakończenie ksiądz Krzysztof Trembecki mówił do zaproszonych gości o wybaczaniu: „Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Przebaczyć to kochać dojrzałą miłością. Tylko taka może uzdrowić relacje z bliźnimi gdy otwiera się na uzdrawiającą moc Bożej miłości. Żyć łaską chwili obecnej, czyli mając za sobą własną, niepowtarzalną i nie do wymazania przeszłość, czerpać z niej mądrość, doświadczenie by w chwili obecnej żyć mądrzej, intensywniej, bardziej. Wtedy można z nadzieją patrzeć w przyszłość.”
  Rodzinne współdziałanie szkół jest wynikiem potrzeby ciągłego odnajdywania się i działania we wspólnocie, która daje nam możliwość wspólnego pogłębiania naszej wiary, stwarza różne płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz umożliwia poznawanie pełnego kolorytu naszych regionalnych kultur.

  Opracowanie: /Marzena Kamińska/