Rok 2016/2017

 • Święto Edukacji Narodowej

  • 13 sierpnia 2018

  Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie,
  za poświęcony czas i przekazaną wiedzę,
  za każdy pierwszy krok
  wprowadzający nas w krąg nowych, nieznanych spraw,
  za uśmiech, serce i cierpliwość”.

  13 października w Publicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przylesiu odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej.
  Uczniowie pod opieką pani Agnieszki Mańki – Nowak zaprezentowali program artystyczny, podczas którego złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania za przekazywaną wiedzę oraz trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów.
  W części pierwszej zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać pięknych wierszy z dedykacją oraz piosenek w wykonaniu uczniów klasy III.
  W części drugiej uczniowie klas IV i V zaprezentowali pełen humoru pokaz mody nauczycielskiej.
  Następnie odbył się konkurs przygotowany specjalnie dla Pani Dyrektor, która musiała rozpoznać nauczycieli na ich zdjęciach z czasów dzieciństwa.
  W dalszej części Pani Dyrektor Marzena Kamińska skierowała ciepłe słowa i życzenia do zebranych gości oraz wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom.
  Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców naszej szkoły.

  Opracowanie: /Agnieszka Mańka – Nowak/