Rok 2011/2012

 • Szanowni RODZICE!

  • 13 marca 2018

  W szkole do której uczęszcza wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu.
  Uprzejmie proszę przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

  Czy Twoje dziecko próbowało już palić?
  A może już pali?
  Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

  PAMIĘTAJ:
  -> Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku
  -> Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych do nałogowego palenia!
  -> Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

  Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?
  -> ponieważ palą koledzy
  -> ponieważ czuję się słabi mało wartościowi
  -> ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

  Nasz program ukierunkowany jest na:
  -> uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
  -> uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
  -> kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenie sobie w różnych sytuacjach

  Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

  Dyrektor PZSP Przylesie