Rok 2008/2009

  • Udział w akcji SZKOŁO POMÓZ I TY

    • 23 lutego 2018

    Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych. W tym roku pieniądze zbierane były dla Agnieszki Skoneczej, która z powodu choroby nowotworowej kości straciła lewą kończynę dolną. Aby Agnieszka mogła powrócić d sprawności fizycznej i samodzielnego życia, potrzebuje specjalistycznej protezy, której koszt zakupu wynosi 40 tysięcy złotych. W związku z tym uczniowie Samorządu Uczniowskiego zajęli się rozprowadzeniem cegiełek. Z przyprowadzonej akcji zebrano kwotę 250 złotych, którą przelano na konto Fundacji POMÓŻ I TY.