Kontakt

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu

Przylesie 135B
49-332 Olszanka
Tel: 668 229 655
E-mail: dyrektor@szkolawprzylesiu.pl