Kontakt

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu

Przylesie 135B
49-332 Olszanka
Tel: 77 4124190
E-mail: dyrektor@szkolawprzylesiu.pl