Nadanie imienia szkole

Uroczystość nadania
Publicznej Szkole Podstawowej w Przylesiu imienia
Jana Pawła II
oraz jubileusz 70 – lecia szkoły

 

Bóg nie żąda od nas rzeczy,
które nas przerastają.”
Jan Paweł II

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylesiu w tym roku skończyła 70 lat, ale dopiero dzień 24 października 2015 roku zapisał się złotymi literami na kartach jej historii. Był to bowiem dzień wyjątkowy, taki, który zdarza się tylko raz – dzień nadania imienia i otrzymania sztandaru.
Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Przylesiu rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 10, celebrowaną przez ks. dziekana Janusza Fajfura i ks. Marcina Wilczka oraz księdza proboszcza Parafii p/w Św. Stanisława Biskupa, Dariusza Kużawę. W czasie mszy na prośbę Rady Rodziców został poświęcony sztandar. Nabożeństwo uświetnił śpiewem Chór Św. Maksymiliana z Brzegu.
Po mszy, przy pięknej, jesiennej pogodzie, nastąpił uroczysty przemarsz z udziałem zaproszonych pocztów sztandarowych z Lubszy i Mąkoszyc i poświęconym sztandarem szkoły. Przed budynkiem szkoły odbyła się kolejna część uroczystości. Umieszczoną na ścianie szkoły tablicę z wizerunkiem Patrona poświęcił ks. Marcin Wilczek, a odsłonięcia dokonały: Wójt Gminy Olszanka P. Aneta Rabczewska i Przewodnicząca Rady Gminy Olszanka P. Wanda Galant.
W hali sportowej szkoły rozpoczęła się druga część uroczystości, którą przygotowali uczniowie oraz absolwenci szkoły pod kierunkiem P. Janiny Skrzypczak oraz P. Izabeli Dróbki, a prowadziła ją nasza absolwentka Aleksandra Szyszka. Za scenografię odpowiedzialne były panie: Ewa Hodór, Barbara Pieczarka i Helena Romanowicz.
Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły P. Marzena Kamińska, która powiedziała m.in.:
„Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć, postępować. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że nadanie imienia Jana Pawła II naszej szkole będzie miało wielkie znaczenie. Myślę, że otworzy drogę przede wszystkim dzieciom – uczniom, by stawać się coraz lepszym człowiekiem, by zdobywać wiedzę, dzięki której będą mogli w przyszłości budować rodziny i społeczeństwo, w którym będzie panowało wzajemne poszanowanie. Wydarzenie to pozwoli również rodzicom i nauczycielom zastanowić się nad tym, co zrobić, aby już teraz pomóc dzieciom wzrastać w atmosferze miłości i dobra. Na pewno nie jest to łatwa droga, jednak Jan Paweł II również podejmował trudne wyzwania i jako Patron będzie czuwał na tej drodze nad wszystkimi. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że ludzie nigdy nie zapomną tak wielkiej osoby, a składane przyrzeczenia zostaną dotrzymane. Powinniśmy na zawsze zachować Go w sercu, bo On tak wiele dla nas zrobił” Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, którzy składali życzenia, gratulowali i wyrażali swoje uznanie.
Następnie pani dyrektor przyjęła sztandar od Rady Rodziców i przekazała przedstawicielom uczniów wyrażając nadzieję, że będzie on symbolem tego, co najlepsze i godne naśladowania. Po przekazaniu sztandaru nastąpiła jego prezentacja, po czym przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców złożyli uroczyste ślubowanie. Po części artystycznej, która przedstawiła historię szkoły i przybliżyła postać Patrona Jana Pawła II, odbyło się Pasowanie na Ucznia klasy I.
Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, a zaproszeni goście udali się na poczęstunek i zwiedzanie wystawy prac plastycznych, przedstawiających wizerunki Jana Pawła II, obejrzeli albumy i książki poświęcone Patronowi, udostępnione przez mieszkańców wsi Przylesie i Obórki, a także przez Bibliotekę Wiejską w Przylesiu i Bibliotekę Pedagogiczną w Brzegu. Wystawy przygotowały panie Agnieszka Mańka-Nowak i Ewa Wolan, a prezentację multimedialną 70 lat historii szkoły wykonał P. Grzegorz Galant. Zainteresowani przeglądali również kroniki szkolne. Wyłożona była także Księga Gości, w której wpisano wiele życzliwych słów pod adresem społeczności szkolnej.

W uroczystościach w Przylesiu wzięli udział m.in.:

Doradca Marszałka Województwa Opolskiego – Barbara Kamińska,
Wójt Gminy Olszanka – Aneta Rabczewska,
Przewodnicząca Rady Gminy Olszanka – Wanda Galant,
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Brzeskiego – Alina Grochalska,
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu, Wizytator – Piotr Łaba,
Sekretarz Gminy Olszanka – Ewa Rosińska,
ks. Dziekan – Janusz Fajfur,
Proboszcz Parafii w Przylesiu – Dariusz Kużawa,
radni gminy Olszanka, dyrektorzy szkół gminy Olszanka,
sołtysi, byli wójtowie, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, absolwenci i mieszkańcy.

 

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – „dziękujemy”-
zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.”

 

Dyrektor szkoły Marzena Kamińska składa serdeczne podziękowania:

Pani Wójt Gminy Olszanka Pani Anecie Rabczewskiej – za objęcie patronatem honorowym uroczystości nadania PSP w Przylesiu im. Jana Pawła II i Jubileuszu 70-lecia szkoły oraz przekazanie laptopów do szkolnej sali komputerowej.

Radzie Rodziców w składzie:
Małgorzata Wołowicz, Agnieszka Maciejowska, Janusz Gadziński, Sylwia Serwadczak, Wojciech Dorociak, która była głównym sponsorem i aktywnie włączyła się w organizację obchodów. Dzięki swoim inicjatywom i ogromnemu zaangażowaniu są prawdziwymi partnerami szkoły.

Państwu Dorocie i Krzysztofowi Ogar za ufundowanie gabloty, drzewca i głowicy na sztandar, Firmie Kambet-Granit – Państwu Alinie Mosoń, Władysławowi Mosoń, Panu Krzysztofowi Kwiek za ufundowanie tablicy pamiątkowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu za wszelką pomoc.

Za wsparcie finansowe: Państwu Danucie i Stanisławowi Sidorowicz, Pani Krystynie Listowskiej, Pani Bogumile Markiewicz, Państwu Agnieszce i Andrzejowi Maciejowskim, Państwu Janinie i Franciszkowi Podgórnym, Państwu Grażynie i Dariuszowi Łęczyńskim, Państwu Jolancie i Tomaszowi Kopij, Panu Adamowi Zajączkowskiemu, Państwu Małgorzacie i Tadeuszowi Zajączkowskim, Państwu Zofii i Ryszardowi Sidorowicz, Państwu Krystynie i Januszowi Pieczarka, Państwu Ewie i Krzysztofowi Hodór, Państwu Janinie i Kazimierzowi Waliduda, Państwu Krystynie i Januszowi Pieczarka, Państwu Barbarze i Wojciechowi Pieczarka, Panu Wojciechowi Komarzyńskiemu, Panu Stanisławowi Hebda, księdzu Dariuszowi Kużawie.
Panu Markowi Jędrzejczyk za prowadzenie strony internetowej, Redakcji „InfoBrzeg” i „StudioDamian Wideofilmowanie” za uwiecznienie uroczystości, Przedsiębiorstwu Piekarsko-Cukierniczemu „Machela” za przygotowanie ciasta.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Dziękuję rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi, dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy razem spędzić miło ten czas. Szczególnie gorąco dziękujemy naszym Uczniom i Absolwentom za wytrwałość i wysiłek włożony w organizację i przygotowanie święta naszej szkoły. Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na tę uroczystość gościom i osobom, które zaangażowały się w organizację i przebieg tak podniosłego wydarzenia.
Poprzez nadanie imienia szkoła zyskała indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek, weszła także do Rodziny Szkół im Jana Pawła II i wzbogaciła swoją obrzędowość. Wybór patrona dał nauczycielom możliwość oparcia działań w procesie wychowawczym szkoły na osiągnięciach i autorytecie Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II.

Opracowanie: /Marzena Kamińska/