Obowiązki ucznia dojeżdżającego

Obowiązki ucznia dojeżdżającego

1. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie oczekiwania przy drodze publicznej.
2. Kulturalne zachowanie się w czasie oczekiwania na autobus i w czasie jazdy autobusem.
3. Przejście na świetlicę szkolną po skończeniu zajęć lekcyjnych.
a) Zwolnienia z zajęć świetlicowych i przewozu dokonuje rodzic osobiście lub w formie pisemnego oświadczenia.
4. Pomoc młodszym kolegom przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.
5. Zabrania się zbliżania i wsiadania do autobusu podczas jego podjeżdżania (wytracanie szybkości przed zatrzymaniem).
6. W czasie przewozu dzieci siedzą, nie przemieszczają się w czasie jazdy.
7. Zabrania się stania przy drzwiach przednich i tylnych autobusu.
8. Jeżeli w wyjątkowych okolicznościach zachodzi potrzeba, aby dzieci stały, zajmują miejsca w środku autobusu.
9. Pod żadnym pozorem nie wolno wybiegać na jezdnię i przebiegać na jej drugą stronę (przed odjazdem autobusu).