Szkoły dla Ekorozwoju

JESTEŚMY W PROJEKCIE


Cele szczegółowe projektu pt.

„Chrońmy środowisko, a będzie miło, zdrowo i czysto”.

1. Zagospodarowanie przestrzeni o powierzchni około 2 000 m2.
2. Stworzenie placu zabaw, wyposażenie w atestowane i bezpieczne urządzenia wspomagające aktywny i zdrowy rozwój fizyczny dzieci.
3. Stworzenie ogrodu szkolnego z drzew i krzewów, posadzonych przez poszczególne klasy – klomby klasowe.
4. Klasowe ogródki w skrzynkach – rośliny ozdobne i jadalne, warzywa i zioła – obserwacja ekosystemu.
5. Wdrażanie uczniów do nawyku segregacji odpadów – baterie, tonery, tusze (zaopatrzenie szkoły w pojemniki do segregacji odpadów).
6. Wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania się (żyjemy bez uzależnień, jemy owoce i żywność jak najmniej przetworzoną).
7. Zaktywizowanie społeczności szkolnej i środowiskowej celem wspólnego działania na rzecz środowiska (ulotki, zajęcia o tematyce proekologicznej, wspólna praca rodziców, dzieci, pracowników szkoły, pozyskiwanie sponsorów).
8. Podejmowanie działań zwiększających świadomość lokalną uczniów, ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej: informacje w mediach, festyn, zajęcia otwarte, wystawa ekologiczna, spotkanie z przedstawicielem Cadbury, leśniczym .

Okres realizacji projektu:

„Chrońmy środowisko, a będzie miło, zdrowo i czysto”.

projekt realizowany od VI 2010r. do IV 2011r. przez dzieci i nauczycieli PZSP w Przylesiu. Celem jest stworzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół niego, podniesienie świadomości ekologicznej w społeczności.
Szkoła otrzymała dotację w kwocie 3000 zł. Za tą kwotę rozpoczniemy zagospodarowywanie placu zabaw od zakupu piaskownicy, zasadzeniu krzewów, roślin ozdobnych.
Liczymy na ogromną pomoc rodziców i mieszkańców realizacji projektu.

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu bierze udział w tegorocznej edycji konkursu „Szkoły dla Ekorozwoju 2010”, który wspiera działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Napisaliśmy projekt pod hasłem „Chrońmy środowisko a będzie miło, zdrowo i czysto”.
Program realizowany jest w terminie od czerwca 2010 do kwietnia 2011 roku.
W ramach projektu odbył się festyn pod wyżej wymienionym hasłem.
Głównym celem projektu jest stworzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół niego oraz podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Uczniowie, przedszkolaki PZSP w Przylesiu.