Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia ww przebiegają zgodnie z planem. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Priorytetem w początkowych zajęciach jest mówienie i słuchanie oraz ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i manualną. Dużym powodzeniem cieszą się: rozwiązywanie rebusów, odwzorowywanie elementów literopodobnych.