Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Liczba uczniów: 10

W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I- III odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uczęszczają na nie uczniowie z wadami postawy.
W sumie w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z klas I i III.
W ramach projektu oprócz ćwiczeń na sali uczniowie mają również zorganizowany wyjazd na kryty basen.
Celem powyższych zajęć jest:
– wytworzenie u uczniów nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała,
– podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu,
– zrozumienie przez uczniów celowości uczenia się i utrwalania zasad i technik ruchu korekcyjnego,
– zrozumienie potrzeby dbania o własna sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,
– rozwijanie twórczego nastawienia do życia, pogody ducha i serdeczności w stosunku do innych,
– wytworzenie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.