Samorząd Uczniowski

Jakub Mańkowski – przewodniczący
Zuzanna Sidorowicz – vice przewodnicząca
Wojciech Wowczyński – członek