Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki i Zajęć Technicznych (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody i geografii (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z chemii (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z biologii (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z angielskiego (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z historii (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki (pobierz)

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego (pobierz)

Propozycja oceny rocznej po klasie I (pobierz)

Propozycja oceny rocznej po klasie II (pobierz)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV szkoły podstawowej (pobierz)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa V szkoły podstawowej (pobierz)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI szkoły podstawowej (pobierz)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII szkoły podstawowej (pobierz)