Z Małej Szkoły W Wielki Świat

JESTEŚMY W PROJEKCIE

110 Małych Szkół, liczących do 110 uczniów i położonych na terenach wiejskich – to adresaci nowego, 3-letniego projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do końca października 2013 r. Nabór trwał do 2 kwietnia; działania w szkołach rozpoczną się latem.
Organizatorem projektu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat” to zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach międzyklasowych (klasy I-III i IV-VI).
W programie mogą brać udział szkoły z dziewięciu województw:
dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego,
mazowieckiego,
opolskiego,
pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego.
Naszej szkole udało się wejść do programu dzięki pracy i zgłoszeniu nas do projektu przez:
P. dyr. Marzenę Kamińską,
P. Janinę Skrzypczak,
P. Izabelę Dróbkę,
P. Ewę Wolan,
P. Romana Krupę.

Projekty edukacyjne będą realizowane przez nauczycieli podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na projekt) oraz zajęć dodatkowych (3/4 czasu przeznaczonego na projekt).
Podczas realizacji projektów nauczyciele będą wspierani przez specjalistów z FPdŚ i FED poprzez czaty internetowe, doradztwo mailowe i informacje zwrotne do sprawozdań.
Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają pomoce dydaktyczne dla realizacji projektów matematycznych i naukowo-technicznych oraz społeczno-obywatelskich, m.in. komputer wraz z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny: projektor, kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon.
W trakcie trwania projektu, podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 będą organizowane letnie obozy naukowe: matematyczno-przyrodniczy (Kraków, FPdŚ), oraz społeczno-obywatelski (Warszawa, FED). W każdym z nich weźmie udział po jednym uzdolnionym uczniu klasy V z każdej Małej Szkoły.
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zorganizuje letnie szkoły odkrywców. Podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 do naszej szkoły uczestniczącej w projekcie pojedzie 2 studentów i poprowadzi tygodniowe zajęcia dla uczniów. Celem tego działania jest rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów.
Studenci uczestniczący w Letnich Szkołach Odkrywców będą wcześniej przygotowani do realizacji działań w ramach zajęć w SWPR.
SWPR powoła Kapitułę Ruchu Naukowego Małych Szkół. Będzie ona nadawała szkołom wyróżniającym się działalnością badawczą certyfikat szkoły Wspierającej Ruch Naukowy.