Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Małgorzata Wołowicz – przewodnicząca
Sabina Sinkowska- v-ce przewodnicząca

Komisja rewizyjna:

Natalia Stężalska
Anna Cichowska
Daniel Pękala