Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Małgorzata Wołowicz – przewodnicząca
Adam Wawryk – z-ca przewodniczącej
Katarzyna Kamińska – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Monika Tymczyszyn
Magda Kozoświst
Katarzyna Grabny