Powstanie szkoły

Na przełomie czerwca i lipca 1945 roku przybyli do powiatu brzeskiego wraz z osadnikami pierwsi nauczyciele. Nie tworzyli oni zorganizowanej grupy. Spontanicznie i samorzutnie podjęli decyzję osiedlenia się i pracy na terenie powiatu brzeskiego.
Pionierami szkolnictwa na terenie naszej gminy byli:
J. Bielak( Jankowice Wlk. ),
M.Boruta ( Olszanka ),
M. Wiłoszczak ( Janów ),
oraz HENRYKA i KAZIMIERA FILIPOWICZ – szkoła w Przylesiu.
Wszyscy oni wykazywali się przy tym ogromną cierpliwością i samozaparciem w likwidacji piętrzących się trudności, czyli braku podstawowego sprzętu, pomocy naukowych. Najbardziej dotkliwy był brak podręczników, ukazały się one pod koniec roku szkolnego 1945/46.
Pierwszy dzwonek odezwał się jesienią 1945 roku.
W roku szkolnym 1945/46 w szkole w Przylesiu pracowały 2 nauczycielki, a uczęszczało do niej 105 uczniów. Istniały 4 oddziały.
W roku szkolnym 1947/48 zlikwidowano szkołę w Obórkach, a dzieci przeniesiono do szkoły w Przylesiu. Rok później grono uczniów powiększyło się o dzieci z Jankowic Wlk.
W 1951 roku szkoła zostaje przeniesiona do budynku, w którym mieści się do dnia dzisiejszego.
Począwszy od lat 50-tych uczniowie klas V-VII uczyli się obowiązkowo języka rosyjskiego.
W 1956 roku, w związku ze zmianami politycznymi w naszej Ojczyźnie do szkoły wprowadzono nauczanie religii.
W roku szkolnym 1965/66 mury szkolne opuścili ostatni uczniowie, którzy kończyli siedmioklasową szkołę podstawową, bowiem w roku szkolnym 1966/67 nastąpiła istotna zmiana organizacyjna w oświacie – szkoła podstawowa stała się szkołą ośmioklasową.
Z dniem 1 września 1975 roku wszedł w życie Kodeks Ucznia, a jedną z ważniejszych organizacji działających na terenie szkoły był Związek Harcerstwa Polskiego.
W roku szkolnym 1981/82 wprowadzono szereg zmian programowych. Najważniejszą z nich był pięciodniowy tydzień pracy.
Wiosną 1989r. rozpoczęła się rozbudowa naszej szkoły. Przy okazji dokonano remontu starej części budynku. Prace ukończono w 1995r. W tymże roku została uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa wyposażona w 7 komputerów. Zakupiono je z funduszy uzyskanych z loterii fantowych organizowanych przez nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Pracownia mieściła się wraz z siłownią i biblioteką w zaadaptowanych pomieszczeniach piwnicy.
W roku szkolnym 1991/92 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie ZG Szkolnego Związku Sportowego „Zrobimy to sami”. Prace nad modernizacją infrastruktury sportowej rozpoczęto w 1991r., a zakończono w 1997 roku Dzięki pracom społecznym wykonanym przez młodzież, rodziców i zakłady pracy ułożono obrzeża trawnikowe pod boiska do siatkówki i koszykówki. Wykonano również skocznię w dal, rzutnię do kuli oraz bieżnię.
W 1997 roku w Przylesiu odbyły się pierwsze Gminne Igrzyska Sportowe.
Kolejna reforma systemu edukacji z 1997 roku wprowadza sześcioletni cykl kształcenia szkole podstawowej kończący się sprawdzianem kompetencji. W związku z tym, w roku szkolnym 1999/2000, absolwentami szkoły byli zarówno uczniowie klasy VI, jak i klasy VIII. W roku tym rozpoczęto również naukę języka angielskiego, który stał się obowiązkowym przedmiotem nauczania, zamiast języka rosyjskiego.
W 2006 roku rozpoczyna się budowa hali sportowej, którą oddano do użytku w lutym 2008 roku.
Rok później otwarto stołówkę szkolną, z której korzystają dzieci przedszkolne i szkolne ze szkół w Przylesiu i Jankowicach Wielkich.
W 2007 roku szkoła otrzymała 12 nowych komputerów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia została przeniesiona do gabinetu na I piętrze.
W roku szkolnym 2009/10 powstaje Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Szkoła zaczyna ponownie funkcjonować wraz z przedszkolem, które zostaje przeniesione do naszego budynku. W tym samym roku pomalowano korytarze i sale lekcyjne. Zakupiono nowe ławki i krzesełka dla uczniów oraz odnowiono pokój nauczycielski. Dzięki rodzicom zakupiono szafki dla uczniów. Zostało również wybudowane piękne, nowoczesne boisko, a było to możliwe dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wsparciu finansowemu naszej gminy.
24 października 2015r.Publiczna Szkoła Podstawowa przyjęła imię Jana Pawła II.