Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi

Prowadzący: mgr Ewa Wolan
Liczba uczniów: 8

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi odbywają się w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Olszanka”. Prowadzone są od marca 2012roku.
W roku szkolnym 2012/2013 uczestniczy w nich 8 dzieci: 2 z klasy trzeciej i 6 z klasy pierwszej.

W ramach zajęć z dziećmi z klasy pierwszej prowadzone są ćwiczenia:
– w przeliczaniu elementów w zbiorze,
– rozpoznawaniu figur geometrycznych,
– porównywaniu różnicowym,
– dodawaniu i odejmowaniu w zakresie poznanych wcześniej liczb,
– utrwalające stosunki przestrzenne.

Z klasą trzecią:
– rozwiązywane są zadania z treścią,
– obliczenia na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
– utrwalanie tabliczki mnożenia,
– obliczenia zegarowe.

Pomocne w prowadzeniu zajęć są ćwiczenia zawarte w zbiorze zadań matematycznych „Matematyka na medal” dla dzieci 6, 7 i 8 letnich.