Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze

W PZSP w Przylesiu, w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka” odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów. Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności z zakresu nauk matematyczno -przyrodniczych. Stosowane na zajęciach metody aktywizują uczniów do poszerzania wiedzy, podejmowania różnorodnych działań prowadzących do uzyskania wiedzy na wyższym poziomie trudności. Na zajęciach dzieci są aktywne, twórcze, potrafią pracować zarówno samodzielnie jak i z rówieśnikami. Zajęcia odbywają się zarówno w szkole, jak i poza nią (wycieczki krajoznawcze, wycieczka do przytuliska dla psów).