Rok 2006/2007

 • 21 Marca Powitanie Wiosny

  • 22 lutego 2018

  Wiosna – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową, oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków.

  Przygotowania do powitania wiosny rozpoczęły się już parę dni przed jej nadejściem.
  Klasy I-V robiły gaiki, a klasa VI Marzannę.
  W dniu przyjścia wiosny delegacje poszczególnych klas roznosiły gaiki w wyznaczone miejsca, gdzie otrzymywały w zamian cukierki.
  W tym czasie na sali gimnastycznej odbywał się konkurs na piosenkę i wiersz o wiośnie oraz najśmieszniejszy strój.
  I miejsce w kategorii „Piosenka” zajęły:
  Justyna Będkowska,
  Emilia Jakubów,
  Kamila Ogar,
  Katarzyna Prokop.
  W kategorii „Wiersz” I miejsce zajęła Marta Madera.
  Najśmieszniej przebrał się Filip Sieradzki.
  Po konkursach wyszliśmy spalić Marzannę, aby pożegnać zimę i przywitać upragnioną wiosnę.
  Po spaleniu kukły piekliśmy kiełbasę na ognisku.