Rok 2019/2020

  • Akademia Bezpiecznego Puchatka

    • 27 stycznia 2020

    „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział ponad 2 miliony uczniów.  W tym roku klasa pierwsza z Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przylesiu także dołączyła do XI-tej już edycji Akademii. Zgłoszone do „Akademii Bezpiecznego Puchatka” szkoły realizują przygotowane scenariusze zajęć poświęcone bezpieczeństwu najmłodszych i rozwijania kreatywności. W styczniu dzieci w ramach zajęć komputerowych wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa kończącym cały projekt. W nagrodę za doskonałe wyniki i szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pierwszaki otrzymały piękny dyplom.