Rok 2017/2018

 • Apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

  • 11 maja 2018

  W całej polskiej ziemi, nie tylko w Warszawie,
  Wszyscy obchodzimy święto narodowe.
  Dzień dzisiaj wesoły, święto polskiej wiosny,
  Słychać z każdej szkoły dzieci śpiew radosny.

  7 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, którą uświetniły swoją obecnością: Pani Aneta Rabczewska – Wójt Gminy Olszanka oraz Pani Wanda Galant – Przewodnicząca Rady Gminy Olszanka. Konstytucja Trzeciego Maja miała dla Rzeczypospolitej ogromnie znaczenie, ponieważ wyniku działań państw ościennych (głównie Rosji) nasz kraj nie miał wówczas całkowitej władzy (nie mógł podejmować wszystkich decyzji w sprawach politycznych i funkcjonowania państwa). Konstytucja ogłosiła zniesienie „liberum veto”, zniesienie wolnej elekcji, ustanowienie monarchii dziedzicznej, wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wnioskodawczą i sądowniczą, Armię powiększono do 100 tys. żołnierzy, a chłopów wzięto pod opiekę państwa.
  Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu Polski. Uczniowie klasy 6 zaprezentowali gościom i społeczności szkolnej wiersze i piosenki o tematyce związanej z obchodzonym świętem. Wszystkim obecnym na apelu uczniom klas I – VI nasi szkolni artyści przypomnieli wydarzenia związane z naszą Ojczyzną uświadamiając, że warto i trzeba pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia, a Święto Narodowe Trzeciego Maja należy obchodzić z dumą i świadomością znaczenia Konstytucji Trzeciego Maja dla narodu polskiego.
  Po części artystycznej Pani Dyrektor Marzena Kamińska wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, którzy wyróżnili się w konkursach. W Konkursie Wielkanocnym PCK nagrodę główną otrzymała Martyna Durmaj z klasy 1, a wyróżnienie Michał Boratyński z klasy 1 i Agata Sinkowska z klasy 5. Dyplomy za udział w gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego otrzymały: Marysia Eliasz – 3 miejsce /historia / i Dominika Zygarlicka/język angielski/. Gratulacje dla nagrodzonych!