Rok 2021/2022

 • BohaterON – włącz historię!

  • 25 listopada 2021

  Listopad w życiu każdego Polaka, to czas szczególny. Każdy prawdziwy patriota zna tego powody. Dzięki odzyskanej wolności w czasach nam współczesnych możemy tak pięknie mówić o ojczyźnie, tak pięknie celebrować uroczystości związane z naszym ojczystym domem. Tę pamięć w naszej szkole zasiewamy w młodych ludziach na różne sposoby. Akcja „Do hymnu”, obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, to stałe elementy listopadowego kalendarza.
  W tym roku nauczycielki historii i języka polskiego włączyły uczniów wszystkich klas do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję historii Polski XX wieku.
  Jak mówią sami twórcy kampanii: „Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.”
  Kierowane tak szczytnymi celami – Agnieszka Mańka Nowak oraz Anna Nowacka przeprowadziły lekcje oparte o scenariusze pozyskane od organizatorów. Uczniowie poznali sylwetki niektórych Powstańców, mogli również poznać twórców pokolenia Kolumbów, wysłuchać poezji mówiącej rozterkach młodych ludzi z czasów wojny i okupacji.
  Akcję zakończyło tworzenie kartek do Powstańców, cała społeczność szkolna włączyła nie tylko historię, ale przede wszystkim zaangażowanie, pamięć i patriotyzm.
  Niebawem kartki trafią bezpośrednio do uczestników wydarzeń sierpnia 1944. Miejmy nadzieję, że te małe gesty, pochodzące z wielkich serc naszych uczniów, wywołają wzruszenie na twarzach Bohaterów.