Rok 2006/2007

 • „GÓRA GROSZA” 2006

  • 3 sierpnia 2017

  Jeden grosz znaczy niewiele, ale „GÓRA GROSZA”
  jest największa na świecie !

  Rozpoczęła się kolejna edycja akcji Towarzystwa NASZ DOM „Góra Grosza”.
  Zbiórki pieniędzy w szkołach organizowane będą od 16 do 27 października 2006.
  Celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym:

  – tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka,
  – pomoc dla istniejących rodzinnych domów dziecka,
  – pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych
  w tworzeniu pro-rodzinnych warunków opieki i wychowania poprzez tworzenie
  autonomicznych grup mieszkaniowych i reorganizację placówek,
  – tworzenie samodzielnych grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka,
  – programy szkolenia rodzin zastępczych,
  – pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie
  programy wychowawcze,
  – programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych.

  Akcja polega na zbiórce monet groszowych (od 1 gr. do 50 gr.) we wszystkich typach szkół w całej Polsce od 16 do 27 października 2006 r.
  Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety mogą, zebrane w tak dużej liczbie, stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

  Finał akcji nastąpi 25 listopada 2006 w Warszawie, kiedy to podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki zbiórki.

  6 października Zarząd naszego Samorządu Uczniowskiego podjął decyzję o przystąpieniu do akcji „GÓRA GROSZA”. Przez cały tydzień chętni uczniowie wykonali plakaty, które rozwiesiliśmy na korytarzach naszej szkoły.
  Zbiórkę pieniędzy rozpoczęliśmy 17 października. W pierwszym dniu najwięcej groszy wrzucali uczniowie z klas niższych, a zwłaszcza z klasy pierwszej.

   

   

  „GÓRA GROSZA”
  akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

  PROTOKÓŁ ZBIÓRKI PIENIĘDZY
  zebranych
  w
  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
  w PRZYLESIU

  1 grosz – 1482 sztuki 14,82 zł
  2 grosze – 1565 sztuk 31,30 zł
  5 groszy – 596 sztuk 29,80
  10 groszy – 30 sztuk 3 zł
  20 groszy – 7 sztuk 1,40 zł
  50 groszy – 3 sztuki 1,50 zł
  Ogólnie zebrano:
  3683 monety na kwotę 81złotych i 82 grosze.

  Protokół podpisali uczniowie organizujący zbiórkę:
  1 . Marek Cichowski
  2 . Katarzyna Prokop
  3 . Patryk Derewlany
  oraz nauczyciel opiekujący się akcją
  mgr Jadwiga Jędrzejczyk

  Dyplom przyznany przez Towarzystwo Nasz Dom
  za przeprowadzoną akcję „Góra Grosza 2006”