Rok 2010/2011

 • GÓRA GROSZA – XI EDYCJA

  • 1 marca 2018

  W naszej szkole ruszyła kolejna, XI edycja akcji Góra Grosza, prowadzona przez Samorząd Uczniowski.
  Przypominamy, że zbieramy monety o jak najmniejszym nominale, to jest:
  1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy.
  Akcja Góra Grosza trwa od 22 listopada do 3 grudnia 2010 roku.
  Zbiórkę w klasach przeprowadzimy w dwa kolejne piątki:
  26 listopada i 3 grudnia.

  JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI GÓRA GROSZA?

  Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Od jedenastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA W AKCJI

  1. Efekt wychowawczy polegający na uświadomieniu uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz osieroconych dzieci.
  2. Efekt integracyjny polegający na możliwości przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
  3. Efekt prestiżowy – o akcji dużo mówi się w mediach. Staniemy się uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej akcji na rzecz dzieci z domów dziecka.
  4. Możliwość otrzymania nagrody wynikającej z Regulaminu Akcji. Przypominamy, że akcja ma również charakter konkursu!
  Nagradzana jest szkoła, która zbierze najwięcej groszy w przeliczeniu na jednego ucznia w całej Polsce oraz w każdym województwie.

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w akcji!

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  PZSP W PRZYLESIU

  Tekst: /J.S./