Rok 2011/2012

  • I my możemy coś zmienić!

    • 8 marca 2018

    Uczniowie klas: 4, 5 i 6 realizujący projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” w ramach kształcenia kompetencji społeczno-obywatelskich już drugi rok uczą się aktywności obywatelskiej i współodpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość. W trakcie realizacji projektu „Jak wpływać na gminę?” poznali zasady działania samorządu gminnego, jego zadania i uprawnienia. Dowiedzieli się także, jak mieszkańcy gminy mogą wpływać na decyzje władz. Przeprowadzili diagnozę sytuacji Gminy Olszanka, poznali jej mocne i słabe strony. W wyniku przeprowadzonych badań stworzyli Raport na temat funkcjonowania naszej gminy, który zaprezentowali władzom i mieszkańcom gminy 29 listopada 2011r. na sesji Rady Gminy Olszanka w Obórkach.