Rok 2014/2015

 • Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

  • 13 sierpnia 2018

  Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy 1 września mszą świętą w kościele parafialnym. O godzinie 9.00 zabrzmiał w naszej szkole pierwszy dzwonek. Zaśpiewaliśmy hymn narodowy, a następnie Joasia Wiatrowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zaprezentowała piękny wiersz Jana Brzechwy:

  Być starszym to marzenie dzieci,
  A przecież czas tak szybko leci,
  Mija godzina za godziną,
  Nim się spostrzegłeś rok upłynął!

  I nowa bije już godzina,
  Nowy rok szkolny się zaczyna,
  Już czeka szkoła i koledzy,
  I w książkach zasób nowej wiedzy. […]

  Idę przez gwarne korytarze,
  Widzę coraz to nowe twarze,
  A oto dawny mój kolega,
  Już mnie zobaczył, już podbiega,

  – Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
  – Czy masz już swoje miejsce w szatni?
  – Patrz, nauczyciel jakiś nowy?
  Ach, te okrzyki, te rozmowy…

  Ale wybiła już godzina.
  Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
  Znów dni popłyną pracowite
  Nad książką szkolną, nad zeszytem…
  Życzę wam wszystkim na początek
  Szkolnego roku samych piątek!

  Pani Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Przylesiu, Marzena Kamińska powitała wszystkich zebranych gości, rodziców, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniów. Szczególnie serdecznie i ciepło zostali powitani nasi pierwszoklasiści. W tym ważnym dniu gościliśmy także w tym roku w naszej szkole panie reprezentujące Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które zaprosiły uczniów do udziału w konkursie na temat bezpieczeństwa na wsi. Po części oficjalnej uczniowie pod opieką wychowawców rozeszli się do swoich klas.
  Zaczynamy nowy rok szkolny patrząc w przyszłość z optymizmem
  i z nową energią do pracy.

  Opracowanie: /Janina Skrzypczak/