Rok 2019/2020

 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  • 7 października 2019

  Gdy ambicję i ciekawość w parę połączymy
  To z pewnością na świadectwach szóstki zobaczymy.
  By za rok powitać lato radośnie i szczerze,
  Niech się każdy do nauki od dzisiaj zabierze.

  2 września uczniowie Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przylesiu rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Przylesiu, po której na uroczystym apelu w szkole spotkali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani Dyrektor Marzena Kamińska, która powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, życząc im dobrego roku, sukcesów w pracy i nauce.
  Szczególnie ciepło powitaliśmy w naszej szkolnej społeczności uczniów klasy pierwszej.

  Tekst: /J.S./