Rok 2009/2010

 • Jan Paweł II

  • 23 lutego 2018

  Jan Paweł II, jego postać znana jest każdemu polskiemu dziecku, milionom ludzi na całym świecie. Kiedy został wybrany na papieża, Czesław Miłosz napisał:

  „Na dnie swej nędzy Polska dostała króla,
  i to takiego, o jakim śniła,
  z piastowskiego szczepu,
  sędziego pod jabłoniami,
  nieuwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość polityki.”
  Ten nowy król wołał do nas:
  „Nie lękajcie się!”,
  „Pamiętajcie o człowieku!”
  „Bądźcie godni!”,
  „Bądźcie solidarni!”

  25 kwietnia 2010r. uczniowie naszej szkoły wystąpili w kościele
  z programem słowno-muzycznym upamiętniającym postać naszego papieża Jana Pawła II.
  Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Przylesia.
  Przez cały czas trwania apelu mogliśmy oglądać prezentację multimedialną przedstawiającą najsłynniejsze zdjęcia jego pontyfikatu.
  Niejednemu widzowi łza zakręciła się w oku na widok zdjęcia Papieża ściskającego dłoń swojemu niedoszłemu zabójcy.
  Jan Paweł II gorąco nawoływał do pokoju, miłości bliźniego i pojednania ludzi różnych wyznań. Jak mało kto rozumiał, że u podłoża wielu wojen i konfliktów na świecie leżą różnice religijne. Mówił: „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów.” Uczył nas tolerancji. Nasza uroczystość była tylko niewielką cegiełką , jaką możemy złożyć na pomniku pamięci Naszego Wielkiego Polaka.
  Program wraz z uczniami przygotowała P. dyr. Marzena Kamińska.