Rok 2009/2010

 • JESTEŚMY W PROJEKCIE

  • 23 lutego 2018

  110 Małych Szkół, liczących do 110 uczniów i położonych na terenach wiejskich – to adresaci nowego, 3-letniego projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do końca października 2013 r. Nabór trwał do 2 kwietnia; działania w szkołach rozpoczną się latem.
  Organizatorem projektu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.
  „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” to zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach międzyklasowych (klasy I-III i IV-VI).
  W programie mogą brać udział szkoły z dziewięciu województw:
  dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
  Naszej szkole udało się wejść do programu dzięki pracy i zgłoszeniu nas do projektu przez P. dyr. Marzenę Kamińską, P. Janinę Skrzypczak, P. Izabelę Dróbkę, P. Ewę Wolan i P. Romana Krupę.
  Projekty edukacyjne będą realizowane przez nauczycieli podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na projekt) oraz zajęć dodatkowych (3/4 czasu przeznaczonego na projekt).
  Podczas realizacji projektów nauczyciele będą wspierani przez specjalistów z FPdŚ i FED poprzez czaty internetowe, doradztwo mailowe i informacje zwrotne do sprawozdań.
  Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają pomoce dydaktyczne dla realizacji projektów matematycznych i naukowo-technicznych oraz społeczno-obywatelskich, m.in. komputer wraz z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny: projektor, kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon.
  W trakcie trwania projektu, podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 będą organizowane letnie obozy naukowe: matematyczno-przyrodniczy (Kraków, FPdŚ), oraz społeczno-obywatelski (Warszawa, FED). W każdym z nich weźmie udział po jednym uzdolnionym uczniu klasy V z każdej Małej Szkoły.
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zorganizuje letnie szkoły odkrywców. Podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 do naszej szkoły uczestniczącej w projekcie pojedzie 2 studentów i poprowadzi tygodniowe zajęcia dla uczniów. Celem tego działania jest rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów. Studenci uczestniczący w Letnich Szkołach Odkrywców będą wcześniej przygotowani do realizacji działań w ramach zajęć w SWPR.
  SWPR powoła Kapitułę Ruchu Naukowego Małych Szkół. Będzie ona nadawała szkołom wyróżniającym się działalnością badawczą certyfikat szkoły Wspierającej Ruch Naukowy.