Rok 2021/2022

 • Kampania „BohaterON – włącz historię! ” po raz pierwszy w naszej szkole.

  • 30 września 2021

  BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

  W tym roku postanowiliśmy dołączyć do akcji, aby dać dowód temu, że my także pamiętamy o historii naszego kraju i o jego bohaterach. W najbliższym czasie weźmiemy udział w cyklu lekcji historii poświęconych Powstaniu Warszawskiemu prowadzonych przez naszą nauczycielkę w oparciu o materiały dydaktyczne otrzymane w ramach kampanii. Następnie wykonamy prace plastyczne a także napiszemy listy i kartki pocztowe do Powstańców. To mały ale ważny gest, chcemy pokazać, że o nich pamiętamy. Kto wie, może ktoś z nas otrzyma odpowiedź?

  Powstanie Warszawskie to zbrojne wystąpienie Polaków przeciwko III Rzeszy okupującej Warszawę od września 1939 r. Powstanie wybuchło 1 sierpnia i trwało do 3 października 1944 r. Było ono zorganizowane przez Armię Krajową (wojsko polskie w czasie II WŚ). Jego głównym celem było wyzwolenie Warszawy. Pomimo wielu zwycięstw w trakcie trwania walk powstanie zakończyło się porażką Polaków, ale prowadzenie walki przeciwko III Rzeszy przez ponad 2 miesiące było niezwykłym sukcesem i wyrazem determinacji mieszkańców Warszawy, którzy chcieli odzyskać wolność. Wybuch powstania i heroiczna walka nie byłyby możliwe bez bohaterstwa tysięcy Polaków, w tym dzieci i młodzieży. Powstanie Warszawskie do dzisiaj odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu polskiego patriotyzmu.

  /AM-N/