Rok 2010/2011

 • Konkurs Hallowennowy

  • 26 lutego 2018

  29 października w naszej szkole odbędą się obchody święta Halloween.
  Prosimy nauczycieli oraz uczniów o przebranie się.
  Tego dnia wszyscy przebrani uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszy kostium i makijaż Halloween’owy.
  Głosy zostaną zebrane i policzone na czwartej lekcji. Po lekcji nastąpi ogłoszenie konkursu.
  Osoby, które uzyskają najwięcej głosów otrzymają nagrody.

  ZASADY KONKURSU „HALLOWEEN COSTUME”
  § 1

  Organizatorem konkursu jest
  Publiczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przylesiu,
  49-332 Olszanka, tel. 077 4124190

  § 2

  Konkurs 'Halloween Costume” jest szkolnym konkursem z zakresu wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych.

  § 3

  Cele konkursu:
  1. Zapoznanie uczniów ze sposobem obchodzenia Halloween.
  2. Rozwój pomysłowości, umiejętności i zainteresowań twórczych uczniów.

  § 4

  Uczestnicy:

  W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I – VI (przewidywana ilość uczniów biorących udział w konkursie ok. 90) Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przylesiu.

  § 5

  Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnicy konkursu wykonują przebrania oraz makijaż na Halloween
  2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
  wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

  § 6

  Termin i warunki konkursu:

  1. Uczestnicy przebierają się w kostiumy wykonane przez siebie w domu oraz prezentują je nauczycielom i uczniom podczas obchodów Halloween w szkole dnia 29 października 2010 r.
  2. Każdy przebrany uczeń bierze udział w konkursie.

  § 7

  Zasady przyznawania nagród:

  1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje ilość głosów oddanych na danego uczestnika konkursu.
  2. Głosy zbierane są i liczone przez wyznaczonych przez organizatora nauczycieli i uczniów zwanych dalej Komisją.
  3. Spośród zgłoszonych do konkursu uczestników Komisja wybierze minimum pięciu z największą ilością głosów.
  4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  5. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu konkursu.
  6. Nagrodami w konkursie są książki do nauki języka angielskiego.
  7. Zdjęcia laureatów konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.