Rok 2020/2021

  • KONKURS „STOP UZALEŻNIENIOM”

    • 22 grudnia 2020

    Cele konkursu:

    propagowanie życia bez nałogów, rozwijanie uzdolnień i wyobraźni plastycznej dzieci, propagowanie profilaktyki uzależnień, pogłębianie wiedzy dzieci na temat szkodliwego wpływu środków psychoaktywnych na życie człowieka, kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

    Organizatorzy konkursu:

    Gmina Olszanka, PZSP w Przylesiu

    Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, estetykę prac, oryginalność oraz jasność przekazu.

    Wyróżnione prace:

    Jagoda Sinkowska

    Karolina Majka

    Martyna Helik

    Zuzanna Sidorowicz

    Oliwka Sacha

    Dawid Sinkowski

    Alan Dąbrowski

    Filip Solski

    Jakub Mańkowski

    Nagrody ufundowała Gmina Olszanka. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

    Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

    MK