Rok 2020/2021

 • KONKURS „STOP UZALEŻNIENIOM”

  • 22 grudnia 2020

  Cele konkursu:

  propagowanie życia bez nałogów, rozwijanie uzdolnień i wyobraźni plastycznej dzieci, propagowanie profilaktyki uzależnień, pogłębianie wiedzy dzieci na temat szkodliwego wpływu środków psychoaktywnych na życie człowieka, kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

  Organizatorzy konkursu:

  Gmina Olszanka, PZSP w Przylesiu

  Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, estetykę prac, oryginalność oraz jasność przekazu.

  Wyróżnione prace:

  Jagoda Sinkowska

  Karolina Majka

  Martyna Helik

  Zuzanna Sidorowicz

  Oliwka Sacha

  Dawid Sinkowski

  Alan Dąbrowski

  Filip Solski

  Jakub Mańkowski

  Nagrody ufundowała Gmina Olszanka. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

  Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

  MK