Rok 2010/2011

 • KONKURS WALENTYNKOWY

  • 1 marca 2018

  Regulamin Konkursu „Valentine’s Card”

  § 1

  Organizatorem konkursu jest Publiczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przylesiu,

  49-332 Olszanka, tel. 077 4124190

  § 2

  Konkurs „Valentines Card” jest szkolnym konkursem z zakresu umiejętności językowych oraz wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych dotyczącej obchodzenia „święta zakochanych”.

  § 3

  Cele konkursu

  1.Zapoznanie uczniów z tradycją wręczania kartek walentynkowych.

  2. Zachęcenie uczniów do indywidualnej pracy z językiem angielskim.

  3. Rozwój pomysłowości, umiejętności i zainteresowań twórczych uczniów.

  § 4

  Uczestnicy

  W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I – VI (przewidywana ilość uczniów biorących udział w konkursie ok. 90) Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przylesiu.

  § 5

  Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnicy konkursu wykonują zaprojektowane przez siebie kartki walentynkowe z wierszykami w języku angielskim

  2. Kartki mogą mieć różne formaty, wierszyki nie mogą być pracą odtwórczą

  3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

  § 6

  Termin i warunki konkursu

  1. Uczestnicy przynoszą wykonane przez siebie kartki walentynkowe do 4 lutego 2011 r.

  2. Kartki zostają wywieszone na korytarzu szkolnym.

  3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 lutego 2011 r.

  § 7

  Zasady przyznawania nagród

  1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja wyznaczona przez organizatora

  2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze minimum pięć.

  3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

  4. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu rozstrzygnięcia konkursu.