• KULTURA I SZACUNEK BUDUJĄ POZYTYWNY WIZERUNEK, CZYLI… ABC DOBRYCH MANIER

  • 12 listopada 2022

  Grzeczność, okazywanie szacunku, uprzejmość na co dzień… Dobre maniery opierają się na życzliwości i trosce o innych. Sprawiają, że otaczające cię osoby częściej się uśmiechają, a świat nabiera różowych barw. Warto więc zadbać o to, by Nasze dzieci znały zasady savoir-vivre’u. Lecz czy my – dorośli, pamiętamy o podstawowych zasadach dobrych manier, takich jak: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecja, lojalność i grzeczność? Stosujemy je na co dzień? Czy może tylko czasami? Warto się zastanowić i indywidualnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, ponieważ jeśli marzymy o tym, by nasze dzieci były grzeczne, lubiane i odnosiły sukcesy, musimy pamiętać o dobrych manierach w każdej, nawet najbardziej błahej sytuacji i również naszym pociechom przypominać o ich stosowaniu przy każdej okazji. Od początku marca w naszej szkole trwa akcja edukacyjna „ABC Dobrych Manier”, mająca na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w społeczności szkolnej oraz naukę odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Zapraszamy Rodziców, aby pomogli dzieciom w poznawaniu i stosowaniu ogólnie przyjętych zasad bon tonu.
  Sposoby pomocne w wychowaniu małych dam i dżentelmenów:
  1. USTALAMY ZASADY I ICH PRZESTRZEGAMY
  Reguły dobrych manier trzeba wyjaśnić i często przypominać. Ważne, aby reagować za każdym razem, gdy pociecha łamie zasadę. Jeśli zobaczy, że czasem przymykamy oko na to, co robi, będą kłopoty z wyegzekwowaniem odpowiednich zachowań.
  2. SŁUŻYMY PRZYKŁADEM GRZECZNEGO ZACHOWANIA
  Jeśli chcesz nauczyć swoje dziecko dobrych manier, pokaż mu, czym one są na własnym przykładzie, wtedy wyniesie dobre wychowanie z domu.
  3. AKCEPTUJEMY UCZUCIA – KIERUJEMY ZACHOWANIEM
  Umiejętność panowania nad uczuciami to prawdziwa sztuka, która nawet dorosłym nie zawsze się udaje. Ważne, by reagować wtedy, gdy dziecko łamie ważne zasady współżycia – nie strofujmy, tylko podpowiedzmy jak można wyrazić uczucia w inny sposób.
  4. CZĘSTO CHWALIMY ZA TO, CO DOBRE
  Pochwały są ważne – utrwalają dobre zachowania! Doceniajmy pozytywne postawy, dobrze mówmy o dzieciach w towarzystwie, nawet krytykując, starajmy się powiedzieć o coś dobrego.
  5. ZWRACAMY UWAGĘ NA DOBRE MANIERY U INNYCH
  Zwracajmy uwagę na poprawne zachowanie innych osób. Gdy ktoś pokazał swoje dobre maniery lub użył grzecznych słów w stosunku do kogoś, pokażmy to dziecku i wyjaśnijmy, dlaczego jest to dobre.
  5. ZAMIENIAMY POLECENIA I NAUKĘ MANIER NA ZABAWĘ
  Postarajmy się, żeby dobre zachowanie kojarzyło się dziecku z czymś atrakcyjnym – nauka dobrych manier może być świetną zabawą!
  6. DAJEMY DZIECKU MOŻLIWOŚĆ WYBORU
  Najmłodsi lubią czuć, że decydują o swoich sprawach. Wydając polecenia, postarajmy się, by dzieci poczuły, że mają wpływ na sytuację.
  7. MÓWIMY KRÓTKO, STANOWCZO, KONKRETNIE
  Dziecko podobnie jak każdy z nas, nie lubi słuchać długich narzekań na swój temat. Jeśli więc ociąga się z wypełnieniem polecenia, zamiast wymówek lepiej zareagować stanowczym i konkretnym komunikatem.
  8. NIE WYMAGAMY OD RAZU ZBYT WIELE
  Wszyscy chcielibyśmy jak najszybciej nauczyć dzieci dobrych manier. Ale na to potrzeba czasu. Pamiętaj o tym, a oszczędzisz sobie nerwów, a dziecku słuchania o tym, że jest niegrzeczne.
  9. USTALAMY KONSEKWENCJE I DOTRZYMUJEMY SŁOWA
  Ustalając zasady dobrze zawsze rozważyć, co zrobimy, gdy pociecha nie będzie chciała posłuchać. Uprzedzamy o tym, co się stanie i koniecznie dotrzymujemy słowa – konsekwencja w nauce dobrych manier jest bardzo ważna.
  10. KRYTYKUJEMY ZACHOWANIE, A NIE DZIECKO
  Komentując niewłaściwe zachowanie starajmy się nie przyklejać dziecku „łatki”. Krytykując dziecko postarajmy się wskazywać na konkretne nieodpowiednie zachowania, a chwaląc – doceniajmy pozytywne postawy.
  11. PRAKTUJEMY DOBRE MANIERY KAŻDEGO DNIA
  W domu, przy stole, podczas rozmowy telefonicznej, przyjęcia, spaceru – zawsze okazuj innym grzeczność. Tłumacz dziecku w każdej sytuacji, dlaczego tak się zachowujesz i czemu to służy. Kiedy zrozumie kontekst, szybko zacznie kopiować twoje zachowanie i praktykować dobre maniery.

  Nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość dziecka! Pamiętajmy, że…
  nauka musi się zacząć jak najwcześniej, żeby pozytywne nawyki stały się odruchem,
  najlepszym sposobem na naukę jest dawanie przykładu sobą – rodzice są dla dziecka wzorem,
  nauka będzie skuteczna, jeśli rodzice będą konsekwentni.
  Dobre maniery to cecha lubiana i doceniana. Ludzie z przyjemnością przebywają w towarzystwie osób, które potrafią zachować się w każdej sytuacji. Dziecko, którego nie można pochwalić za dobre maniery wyrasta na nielubianego dorosłego. Dobre maniery to prosty sposób na zdobycie szacunku u innych. Naucz swoje dziecko dobrych manier, a będzie lubianą i poważaną osobą od dzieciństwa do dorosłości.