Rok 2023/2024

 • Mała Książka – Wielki Człowiek

  • 28 listopada 2023

  Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek. Wyprawka dla Pierwszaka” ma charakter ogólnopolski i jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym samym jest bezpłatny zarówno dla szkół, jak i samych dzieci.

  W Przylesiu pierwszoklasiści wybrali się z pierwszą wizytą do biblioteki szkolnej. W trakcie odwiedzin dowiedzieli się jak powstaje książka. Od momentu pomysłu w głowie autora, poprzez wydawniczą burzę mózgów, korektorów, recenzentów, ilustratorów, drukarnię, aż do półki w księgarni, czy też bibliotece. Rozmawialiśmy o rodzajach książek, o lekturach. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat zasad dbałości o książki. Wielu zdradziło pierwsze zapędy literackie. Poznaliśmy różnicę między księgarnią a biblioteką.

  Przez chwilę przenieśliśmy się do teatru pacynek, gdzie bohaterowie książki Doroty Gellner „Czekoladki dla sąsiadki” sprawili wiele radości naszym najmłodszym.

  Na koniec każdy otrzymał dyplom Młodego Czytelnika oraz prezent z Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury.

  To był przyjemny czas, a biblioteka czeka na nowych adeptów czytelnictwa, obiecali wrócic, gdy poznają cały alfabet.

  Tekst: Anna Nowacka
  Fotografie: Izabela Dróbka