Rok 2009/2010

  • Międzynarodowe Badanie Postępów

    • 23 lutego 2018

    W dniach 12 i 13 kwietnia odbyły się w naszej szkole Międzynarodowe Badanie Postępów w Matematyce i Wiedzy o Środowisku „TEST TIMMS” oraz Badanie Postępów w Rozumieniu Czytanego Tekstu „TEST PIRLS”.
    Badanie przeprowadzono w klasie III. Wyniki zostaną ogłoszone w 2012 roku.
    Nasza szkoła została wytypowana do tych badań jako jedyna placówka oświatowa w województwie opolskim.