Rok 2021/2022

 • Niecodzienna lekcja, czyli o mikroklimacie w słoiku

  • 20 października 2021

  19.10.2021 klasy czwarta, piąta i siódma PZSP w Przylesiu, miały możliwość wziąć udział w niecodziennej lekcji, dotyczącej „Obiegu wody w przyrodzie” . Składające się z dwóch części (teoretycznej i warsztatowej) spotkanie, odbyło się w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym EKOKULTURA w Krzyżowicach.

  Uczniowie wysłuchali interesującego wykładu na temat cyklu hydrologicznego, dowiedzieli się czym jest kondensacja, odpływy powierzchniowe i gruntowe, transpiracja. Uświadomili sobie jak ogromne jest znaczenie rzek, na czym polega zmienność ich przepływu. W części teoretycznej poszukiwano rozwiązań dla problemu gromadzenia wód opadowych. Młodzi słuchacze wykazali się wiedzą o zbiornikach na deszczówkę, ale poznali również czym są łapacze wody.

  W części warsztatowej mieli okazję „zbudować” mini mikroklimat w słoiku. Zaangażowanie i zainteresowanie młodzieży w tej części było ogromne. Wszyscy mogli poczuć zapach ziemi, poznać strukturę piasku, ułożyć z nich właściwe środowisko dla roślin. Korzystając z cennych rad prowadzącego – pana Tomasza Fronckiewicza – każdy wykonał, a następnie zabrał do domu najpiękniejszy element tej lekcji, nie tylko w słoiku…

  Oprócz wiedzy na temat wody, dzięki spotkaniu w Centrum, uczniowie dowiedzieli się jak wielki wpływ mają ONI SAMI na ochronę naszej planety, zaczynając od małych kroków, stawianych na własnym podwórku. To była niecodzienna lekcja, mamy nadzieję na kolejne, równie interesujące!

  Anna Nowacka